Afstudeeropdracht Bij de meiden Kinderopvang


In mijn afstudeerjaar heb ik onderzocht hoe een digitaal interactief kindvolgsysteem kan helpen bij het gehele proces rondom het afnemen van observaties, door deze efficiënter en veiliger te laten verlopen. Ook moet het prototype de pedagogisch medewerkers helpen herinneren om zich aan de planning van de observaties te houden en uit te voeren. Vervolgens moet het prototype helpen om de feedback momenten tussen leidinggevende en pedagogisch medewerkers sneller inzichtelijk te maken, zodat de observatielijsten sneller naar de ouders gestuurd kunnen worden. Het resultaat is een kindvolgsysteem dat is uitgewerkt tot een digitaal interactief prototype voor Bij de meiden Kinderopvang.

De Hi-Fi wireframes zijn ontworpen in Adobe XD en interactief gemaakt in ProtoPie.


Recent Portfolios